Laréjyon Gwadloup

Bannzil Gwadloup ka touvé-y a 2 200 km Florid é 600 km bòdlanmè Lanmérik di Sid. I an plen mitan laliwonnaj Lézanti ki adan Karayib-la. An Gwadloup tini plaj a sab nwè o blan, tini granfon, mang, gran granbwa plen limidité oben sodo é rivyè...  Adan Départèman Fansé Lanmérik tini onlo sòt koté ola lanati an mèt, ni tè é lanmè kon moun pé pa nòz kwè, é kanta pou sit ki bèl kon pa ni, pa ka manké sa menm.

Sé moun Gwadloup ka éli lasanblé a Réjyon Gwadloup. Sé lasanblé-lasa ki mètamannyòk adan tout gidonnaj lavi touléjou é divini a péyi-la. Kisé pou dévlopman ékonomik, fòmasyon, transpò, ranjman a téritwa-la, kilti, ispò, laliwonnaj... Laréjyon Gwadloup k'ay  pli lwen pasé lotorizazyon Léta ba-y pou voyé monté politik a chans pou toutmoun.

Sé konsi Laréjyon sé on kolèktivité transbòdaj a konpétans ki pli potalan la pou Léta.

Lanné 2002, fè ansòt transbòdé dòt nouvo konpétans ba sé réjyon-la pou gadévwè si sa ka maché. Kontèl, pou véyé si patrimwàn-la, dévlopé sé pòw-la, ki ta lanmè ki ta avyon, mèt si pyé on plan réjyonal pou rété véyatif asi kalité a lè-la é klasman a résèv natirèl Laréjyon. Menmjan, sé réjyon-la ni pou pòté mannèv pou enstalé sé nouvo tèknoloji la (lwa a 27 janvyé 2014 a modènizasyon a tout aksyon piblik téritoryal é tonbé dakò plis ankò pou sé métropòl-la). Anfendéfen an 2014, Laréjyon Gwadloup vin touvé-y potomitan pou jéré sé pwogram éwopéyen la jis an 2020.

Davwa sé Laréjyon Gwadloup ki mètalafè prèmyé douvan pou voyé monté tout aksyon, pou ranjé é ba dévlopman bòsko on pal asi téritwa-la, pou pwotéjé biyodivèsité-la, soutyèn sé nouvo pwojé la, rédé sé antoupriz-la, prensipalman lésèz ki karibéyen, wouvè zèl a-yo a lentèwnasyonal,  rédé-yo lyanné é pwan plis fòs toupatou oliwon latè adan tout kalité mòd transpò ka ègzisté, épi, ba lansèyman anho é wouchach on bon kenbé kè.

Tousa, pou an bout, rivé fè bannzil an-nou vin on bèl karésòl a divini a péyi-la.

Laréjyon Gwadloup ka pòté mannèv pou ba sé moun-la ka rété an péyi-la oplis zouti é chans pou yo vansé é gagné si lavi. Menmjan, i ka gadé-vwè kijan sé moun-la ké toujou rivé achté sa yo bizwen, é trapé on vi ki méyè chak jou. Menmsi Lagwadloup sé on lilèt i lwen Lafwans, lwen Léwòp, Laréjyon vlé montré pou yonn, yo pé konté èvè-y é pou dé, la i yé la sé on chans toubòlman pou rivé pwan lanmen asi mawché karayibéyen la pou ba lékonomi-la on gran balan.

Eoliennes Saint-Francçois

Actualités en relation